Prosessoperatør i skiftordning

Er du en lagspiller med interesse for drift av avanserte prosessanlegg? Vi er i spennende utviklingsfase med stor aktivitet i selskapet og trenger en dyktig prosessoperatør. Kan det være deg vi ser etter for å styrke Epax-laget?

Ansvar og arbeidsoppgaver:
 • Drift og overvåking av bedriftens prosesslinjer
 • Dokumentere og rapportere i bedriftens rapporteringssystem
 • Feilsøking og førstelinjevedlikehold
 • Sørge for renhold av prosessutstyr og prosesslokalerØnskede kvalifikasjoner og holdninger:
 • Fagbrev i kjemiprosess, eller annet relevant fagbrev
 • Fortrinnsvis erfaring fra prosessindustri, næringsmiddelindustri eller olje/gass
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ærekjær med positive holdning som «smitter»
 • Etterrettelig med gode holdninger til HMS Ønskede personlige egenskaper:
 • Strukturert med høy grad av nøyaktighet og gjennomføringsevne
 • Selvgående og samtidig en lagspiller 
 • Rask til å tilegne seg ny kunnskap
 • Ærlig og pliktoppfølgende
 • Fleksibel med omstillingsevne og stor arbeidskapasitet Epax tilbyr:
 • En spennende og utfordrende stilling i et selskap i sterk vekst
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
 • IA ordning
 • Kantineordning 
 • Treningsavtale     
 • Opplæring og videreutvikling
Epax vil i tillegg til faglig kompetanse og praktisk erfaring vektlegge personlige egenskaper. Vi ser etter en medarbeider med gode samarbeidsevner som ønsker å bidra til at Epax-laget når felles målsetninger om utvikling og vekst i et spennende markedFor mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med:
Production Manager Erik Hessen Troøien, på mobil +47 975 15 667.

Søknad og CV registreres på finn.no snarest og innen 01.12.2019.

Søknaden går via finn.no

  

Epax AS er en av de fremste produsenter i verden av marint baserte Omega-3 konsentrater til det globale kosttilskudds- og farmasimarkedet. Denne posisjonen er oppnådd gjennom flere års offensiv satsning på oppbygging av kvalitetssystemer, FoU, et moderne produksjonsapparat og innovativ markedskommunikasjon. Epax leverer vitenskapelig underbygget høykvalitetsprodukter som er skreddersydde for spesifikke helsetilstander. Våre kunder kjennetegnes ved sin høye kravs- og kvalitetsprofil. Epax' verdikjede er fullt integrert for sporbarhet og produktsikkerhet fra hav til ferdig Omega-3 produkt i bulk. Langsiktige avtaler for tilgang til råvarer sikrer leveringstrygghet og framtidig vekst. Epax' eget miljøprogram "EcoVision" fokuserer på bærekraftig forvaltning av havets ressurser og miljøvennlig produksjon. Epax har siden 2017 vært en del av Pelagia AS, verdens ledende produsent av pelagisk fisk, marint protein og marine oljer. Pelagia har 27 fabrikker i Nord-Europa, og omsetter for totalt 6,1 milliarder NOK.