ESG Manager/Miljøingeniør

Har du lyst til å jobbe i et arbeidsmiljø hvor bærekraft er en selvfølge?

Epax er blant verdens ledende Omega-3 produsenter. Vår sentrumsnære fabrikk i Ålesund, som allerede er en av de største og mest moderne i sitt slag, er nå under utvidelse. Med økt kapasitet og økende salg, kommer behovet for flere dyktige medarbeidere. 


Vi har i årevis jobbet aktivt med bærekraft, og ser på det som en naturlig del av vår virksomhet. Vi ønsker å løfte ESG fokuset til nye høyder og søker en person som kan lede vår satsningen på bærekraft.Stillingen vil bli en sentral rolle som skal rapportere til CEO, og arbeidet gjøres på tvers av selskapet. 


I Epax er vi opptatt av å utvikle selskapet gjennom medarbeidernes personlige vekst og utvikling. Du får jobbe i et kompetent og inkluderende team som sørger for at vi hele tiden er i forkant og setter nye bransjestandarder. 


I samspill med det operasjonelle og de øvrige stabsfunksjoner skal du
 • Ha ansvar for «Epax EcoVision» og lede utviklingsløp innenfor bærekraftarbeidet i selskapet
 • Utarbeide og følge opp videre strategi med mål, KPIer, risikovurderinger og handlingsplaner innen bærekraft
 • Lede tverrfaglige ressursgrupper knyttet til bærekraft-strategiens ulike fokusområder, samt bistå i å ivareta ESG fokus i prosjekter
 • Være ansvarlig for utarbeidelse- og rapportering av bærekraft internt og eksternt, samt vurdere og eventuelt implementere relevante verktøy for dette
 • Videreutvikle selskapets CO2 klimaregnskap knyttet til den daglige driften, samt som en integrert del av selskapets kapasitet og utviklingsprosjekter for øvrig
 • Jobbe tett med salg- og markedsføringsavdelingen, synliggjøre Epax sitt bærekraftarbeid mot kunder og andre interessenter gjennom relevante kanaler og fora


Kvalifikasjoner:
 • Høyere relevant utdannelse på masternivå
 • Kunnskap og interesse for bærekraftarbeid, trender og krav 
 • Gode norsk- og engelsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med kjennskap til relevant regelverk for vår virksomhet og til sertifiserings- og rapporteringsordninger for bærekraft, miljø, energi og klima 


Egenskaper:
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsferdigheter
 • Gode samarbeidsegenskaper, evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Initiativrik med evne til å engasjere både interne ressurser i selskapet og internasjonale kunder/samarbeidspartnere
 • Strategisk tankegang og praktisk/operativ tilnærming


Hvorfor vil du jobbe hos oss?

Som ESG Manager hos oss får du jobbe i et sterkt, tverrfaglig miljø, som har fokus på innovative løsninger og fremtidsrettede prosesser. Vi har de siste ti årene vært godkjent av FDA og legemiddelverket. Strenge miljø- og produksjonskrav har gjort det mulig å opprettholde godkjenning av flere sertifiseringsorgan og store kunder i et internasjonalt marked. 

Du får muligheten til å videreføre et solid grunnlag innen bærekraftig arbeid, i en bedrift hvor miljøfokuset allerede er selvsagt og etablert. Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsvilkår, inkludert gode pensjons- og forsikringsordninger. Våre medarbeidere er den sterkeste ressursen vi har, og vi har fokus på et godt arbeidsmiljø. Du får jobbe på en unik arbeidsplass sentralt i Ålesund, hvor produksjon, forskning og administrasjon er samlet i et topp moderne anlegg. 


Er du en person som brenner for bærekraftige strategier, ønsker å bidra inn i et sterkt fagmiljø og vil jobbe i et innovativt, forskningsbasert, internasjonalt og fremoverlent miljø? Da bør du søke hos oss!


Nærmeste leder og kontaktperson for spørsmål om stillinger er CEO Bjørn Refsum.


Søknad sendes snarest og innen 10.04.2022

Epax AS produserer og leverer Omega-3 konsentrater til det globale kosttilskudds- og farmasimarkedet. Flere års offensiv satsing på unike kvalitetssystemer, FoU, et moderne produksjonsapparat og innovativ markedskommunikasjon, har bragt Epax helt i verdenstoppen. Vi leverer vitenskapelige underbyggede høykvalitetsprodukter som er skreddersydd for spesifikke helsetilstander. En helintegrert verdikjede sikrer sporbarhet og produktsikkerhet fra hav til ferdig Omega-3 produkt i bulk. Vårt eget miljøprogram - "EcoVision" - fokuserer på bærekraftig forvaltning av havets ressurser og miljøvennlig produksjon.

Epax er en del av Pelagia AS, verdens ledende produsent av pelagisk fisk, marint protein og marine oljer. Pelagia har 27 fabrikker i Nord-Europa, og omsetter for totalt 6,1 milliarder NOK.